Πότε θεωρείτε ότι ένας άνδρας βρίσκεται στην καλύτερη περίοδό της ζωής του; Όταν είναι:

έως 19 ετών
20-29 ετών
30-39 ετών
40-49 ετών
50-59 ετών
Άνω των 60 ετών